Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Kế hoạch số 459/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Xem tiếp


Ngày 02 tháng 7 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Kế hoạch số 388/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 02/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019 - 2021.

Xem tiếp


Ngày 22/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 148/BC-UBND về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các dự án, nội dung thuộc chương trình mục tiêu (CTMT), chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy; thu gom, phân loại các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng để giảm thiểu khối lượng chất thải cần phải xử lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 12/3/2019.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 07/3/2019, Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-BCĐ triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 8/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234
Sign In