Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện hoạt động quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2020 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ do Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện.

Xem tiếp


Ngày 04/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Xem tiếp


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình điểm Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Kế hoạch duy trì mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020” năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Kế hoạch số 459/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Xem tiếp


Ngày 02 tháng 7 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Kế hoạch số 388/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 02/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Xem tiếp

12345
Sign In