Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1527/QĐ-UBND giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình: Trường Mầm non Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, với diện tích 6.772 m2 đất.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Xây dựng Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với 16 thành viên, trong đó lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, lãnh đạo các Sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố là thành viên.

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Cổ Linh, thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, cho Viễn thông Bắc Kạn- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Bản Sáng, thôn Bản Sáng, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, cho Viễn thông Bắc Kạn- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất bổ sung cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Viettel Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án: Xây dựng tuyến Kè xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vũ Loan, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc phê duyệt Giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường GPMB Dự án: Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 - Hạng mục: Di chuyển hệ thống điện

Xem tiếp


Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần cho Công ty TNHH Nam Huế.

Xem tiếp


Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn để sử dụng vào mục đích Khu văn hóa thể thao Tổng Đích tại tổ 5 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In