Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 19 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Xử lý trượt, sạt lở mái taluy âm VT128 đường dây 220kV Tuyên Quang - Bắc Kạn - Thái Nguyên sau mùa mưa bão

Xem tiếp


Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thái Sơn thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại khu đất Cụm thương nghiệp Yên Hân, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Trường Mầm non xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1148/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh diện tích đất; phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đổi tên pháp nhân sử dụng đất từ “Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn” thành “Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn”.

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Lãng Ngâm 2 cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Trường Mầm non Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Cốc Đán 2 cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Bản Duồm B cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Thuần Mang 2 cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In