Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1887/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bạch Thông

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 thu hồi các khu đất đã giao cho Cửa hàng thương nghiệp huyện Na Rì sau cổ phần hóa (nay là Công ty Cổ phần đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Na Rì) thuê để sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh tại xã Hảo Nghĩa và xã Lạng San, huyện Na Rì, với diện tích thu hồi 1.397,5 m2 đất, trong đó: Diện tích đất tại xã Hảo Nghĩa là 819,1m2; diện tích đất tại xã Lạng San 578,4m2 (02 thửa đất).

Xem tiếp


Ngày 01/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chuyển quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất đang quản lý cho UBND thành phố Bắc Kạn quản lý, xây dựng phương án sử dụng.

Xem tiếp


Ngày 01/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1755/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Bắc Kạn đối với 03 công trình, dự án với tổng diện tích sử dụng đất là 37.839,5m2.

Xem tiếp


Ngày 18/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND thu hồi, giao đất cho thuê và phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Quang Phong cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Xem tiếp


Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cho Trường Tiểu học Nghiên Loan II, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm.

Xem tiếp


Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5310/UBND-KTTCKT.Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Ngân Sơn với diện tích khoảng 2.500m2; Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn với diện tích khoảng 1.500m2 tại khu đất thuộc Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Xem tiếp


Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Chợ Mới.

Xem tiếp


Ngày 17/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất tại khu đất Hạ tầng dân cư trung tâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In