Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm BTS Huyền Tụng 2, tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng cho Viễn thông Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm BTS tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng cho Viễn thông Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm BTS Nặm Cắt, thôn Quan Nưa, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn cho Viễn thông Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm BTS Minh Khai 3 cho Viễn thông Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 07 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019

Xem tiếp


Ngày 06 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Đôn Phong cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Xem tiếp


Ngày 06 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Cửa hàng Thương nghiệp thị trấn Phủ Thông của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Bắc Kạn và giao cho Công ty Cổ phần Chợ Bắc Kạn thuê

Xem tiếp


Ngày 06 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Cao Sơn cho Viễn thông Bắc Kạn- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Xem tiếp


Ngày 06 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Sỹ Bình cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In