Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 giao 7.538 m2 đất đã giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Thanh Bình cho Công ty TNHH Kẻ Gỗ thuê để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đồ gỗ dùng một lần; Thời hạn sử dụng đất 50 năm; Hình thức sử dụng đất thuê đất trả tiền hàng năm.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 thu hồi 10.900 m2 đất mỏ đá vôi Lũng Váng, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Đồng Nam thuê và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn quản lý, lập phương án sử dụng.

Xem tiếp


Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND thu hồi khu đất Nhà văn hóa thôn Nà Vẹn, xã Xuân Dương, huyện Na Rỳ.

Xem tiếp


Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn thuê để xây dựng Cửa hàng xăng dầu xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Phương Viên, thôn Nà Chúa, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 thu hồi 25.000 m2 đất đã giao cho Công ty Cổ phần SAHABAK thuê để xây dựng Nhà máy chế biến gỗ SAHABAK tại Khu công nghiệp Thanh Bình và giao cho Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn quản lý.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 thu hồi, giao đất cho thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Nghĩa Tá, thôn Nà Tông, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn cho Viễn thông Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Yên Thượng 2 cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Đại Sảo, thôn Nà Ngà, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất trạm phát sóng thông tin di động Đại Sảo, thôn Nà Lại, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn cho Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In