Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm, khu đất Vườn ươm chè Shan tuyết thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, tại Khu đất Đội quản lý thị trường (cũ) tổ nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc thu hồi, giao đất; phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà kho vật tư nông nghiệp huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Mở rộng, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy, giai đoạn 2018 - 2025

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, tại khu dân cư tự xây Kho lương thực cũ thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình: Bể xử lý nước thải bãi rác thôn Khuổi Mật, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm khu đất Vườn ươm chè Shan tuyết thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In