Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 13 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn.

Xem tiếp


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa vừa ký Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất và chứng nhận tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Kim An An.

Xem tiếp


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa vừa ký Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 về việc điều chuyển quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất (nay là Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường) đang quản lý cho UBND huyện Pác Nặm để quản lý, xây dựng phương án sử dụng.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Chợ Mới.

Xem tiếp


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa vừa ký Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần may CM.VINA thuê, để thực hiện dự án đầu tư: Nhà máy may xuất khẩu CM.VINA, tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bạch Thông.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Pác Nặm.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In