Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 07/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 5228/UBND-KTTCKT ngày 17/9/2019 chỉ đạo triển khai Công văn số 4566/BTNMT-TTTNMT ngày 13/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Xem tiếp


Ngày 18/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 5343/UBND-KTTCKT chỉ đạo Công ty TNHH Nam Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện một số nội dung về việc bảo vệ môi trường dự án đầu tư trang trại nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần của Công ty TNHH Nam Huế

Xem tiếp


Ngày 19/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 5271/UBND-KTTCKT về việc tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sản xuất gỗ Lechenwood Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất đóng gói linh kiện điện tử.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương quy hoạch địa điểm 04 bãi đổ thải thuộc địa bàn thành phố Bắc Kạn, bao gồm các vị trí tại: Thôn Nà Rào, xã Dương Quang; thôn Thôm Luông, xã Nông Thượng; thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng và tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy phép số 1083/GP-UBND về việc Cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn được xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần thứ nhất).

Xem tiếp


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234
Sign In