Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc Cho phép Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc ban hành Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Quản lý Chương trình “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên, bảo tồn và tăng trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) - giai đoạn II”.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao, phát thải thấp tại Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017

Xem tiếp


Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND ban hành định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 07/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2015.

Xem tiếp


Ngày 23/10/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND phê duyệt danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2015.

Xem tiếp


Ngày 23/4/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy phép số 666/GP-UBND xả nước thải vào nguồn nước cho Hệ thống thoát nước và vệ sinh của UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn, trong năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 63 chủ nguồn thải có cơ sở phát sinh chất thải còn hoạt động với tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh là 940.299,38kg. Cụ thể như sau:

Xem tiếp

123
Sign In