Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sản xuất gỗ Lechenwood Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất đóng gói linh kiện điện tử.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương quy hoạch địa điểm 04 bãi đổ thải thuộc địa bàn thành phố Bắc Kạn, bao gồm các vị trí tại: Thôn Nà Rào, xã Dương Quang; thôn Thôm Luông, xã Nông Thượng; thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng và tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy phép số 1083/GP-UBND về việc Cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn được xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần thứ nhất).

Xem tiếp


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ thiêu hủy (công nghệ lò đốt BD-ANPHA) giai đoạn 02.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc Cho phép Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc ban hành Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

123
Sign In