PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND các cấp sẽ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số
“Thanh niên tỉnh Bắc Kạn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số” là chủ đề Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh, Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2022 sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu cấp tỉnh với điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Thời gian dự kiến trong quý IV/2022. Chủ trì buổi đối thoại là Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Chương trình có đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại diện lực lượng thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên; thanh niên là chủ các mô hình kinh tế, tổ trưởng tổ hợp tác, đại diện các hợp tác xã thanh niên, cán bộ Đoàn các cấp, các gương thanh niên tiêu biểu trong các các lĩnh vực…

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp huyện với thanh niên năm 2022 thực hiện xong trong quý III/2022. Căn cứ tình hình thực tiễn, có thể tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Chương trình được tổ chức nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho thanh niên.../.

Hà Lựu