PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh
Trong giai đoạn 2016-2020, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã có nhiều mô hình hay, nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các cấp Hội đã luôn chú trọng, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động bằng những việc làm cụ thể như: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động sức mạnh tổng hợp và sự sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Bảo đảm quốc phòng, an ninh” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội.

Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập là công tác trọng tâm, vừa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh, vừa là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Các cấp Hội đã chủ động tăng cường liên kết với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, nguồn vốn, vật tư nông nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp… tạo điều kiện cho hội viên tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút được 57.383 lượt hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao, điển hình như: Hộ bà Triệu Thị Tá (huyện Ba Bể) với mô hình sản xuất miến dong có mức thu nhập đạt 500 triệu đồng/năm; hộ bà Lường Thị Thiêm, xã Như Cố (Chợ Mới) với mô hình sản xuất, chế biến chè và chăn nuôi trâu sinh sản, chăn nuôi trâu vỗ béo và kinh doanh dịch vụ có thu nhập đạt 690 triệu đồng/năm; hộ bà Đào Thị Huyền, xã Kim Lư (huyện Na Rì) phát triển mô hình vườn, ao, chuồng cho thu nhập đạt 600 triệu đồng/năm; hộ ông Hoàng Văn Chinh, xã Lam Sơn (huyện Na Rì) từ phát triển chăn nuôi và dịch vụ đã có mức thu nhập đạt 730 triệu đồng/năm; hộ ông Phạm Văn Đức, xã Cao Tân (huyện Pác Nặm) với mô hình chăn nuôi và trồng trọt có mức thu nhập 820 triệu đồng/năm…

Cùng với đó, các cấp Hội cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: Đóng góp công lao động, tiền và hiến đất để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, hội viên trong tỉnh ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được 5,972 tỷ đồng, hơn 393.410 ngày công lao động, hiến hơn 68.326 m2 đất làm các công trình phúc lợi, làm mới và sửa chữa 465 km đường bê tông, sửa chữa kiên cố 371 km kênh mương nội đồng, xây dựng được 743 mô hình "Sạch nhà, tốt ruộng", điển hình có chi hội Tiền Phong, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, các chi hội thuộc xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, các chi hội thuộc xã Quân Bình, huyện Bạch Thông... Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đã tổ chức được 392 buổi tuyên truyền cho 19.605 lượt hội viên. Tích cực vận động con, em hội viên lên đường nhập ngũ, tham gia huấn luyện dân quân, tham gia lực lượng dự bị động viên, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các tân bình lên đường làm nghĩa vụ quân sự, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công được 875 triệu đồng, 11.668 ngày công lao động, 26 sổ tiết kiệm, 32 vườn cây tình nghĩa. Tổ chức thăm, tặng quà đơn vị kết nghĩa Đồn Biên phòng Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng…

Các phong trào thi đua đã có sức thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; được các cấp, các ngành và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương, ghi nhận với nhiều thành tích tiêu biểu. Theo đó, đã có 04 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua; 35 tập thể, 50 cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen; 264 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”; 05 cá nhân được danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc"; 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 12 tập thể, 70 cá nhân được tặng Bằng khen; 110 tập thể và 134 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen; 41 tập thể, 191 cá nhân được UBND cấp huyện tặng Giấy khen…

Các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh 5 năm qua ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút, động viên sự tham gia tích cực của các cấp Hội, hội viên nông dân toàn tỉnh, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế ở nông thôn; tạo động lực để các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cùng cả tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Triệu Thanh