PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Kạn được thành lập từ tháng 12 năm 2010, là tổ chức Hội đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) của tỉnh. Hiện nay, Hội đã thành lập được 8/8 Hội cấp huyện, thành phố, 29 Hội cấp xã, phường và 18 Chi hội trực thuộc, với 1.185 hội viên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước nhận thức sâu sắc và quan tâm hơn đến việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh. Để chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 197-KH/TU chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, các sở, ban, ngành liên quan triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 43-CT/TW. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành quan tâm chăm lo nạn nhân da cam, những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, tổ chức giám định để đủ các điều kiện được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị của công dân có liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân CĐDC. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân CĐDC, quan tâm xây dựng nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà nhân ngày lễ, tết cổ truyền dân tộc, tạo điều kiện cho nạn nhân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững. Ngoài các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh đã hỗ trợ một phần kinh phí cho 337 nạn nhân đi xông hơi giải độc để cải thiện sức khỏe, hỗ trợ hằng tháng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, luân phiên điều dưỡng; trợ cấp giáo dục, trợ cấp bảo hiểm y tế cho thân nhân hộ gia đình người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, tư vấn di truyền chẩn đoán dị dạng, dị tật bẩm sinh trước khi sinh cho các nạn nhân CĐDC; hỗ trợ kinh phí cho 30 nạn nhân đi tham quan lại chiến trường Miền Nam, tham gia các Chương trình do Trung ương Hội tổ chức tại Hà Nội, tổ chức kỷ niệm 55 ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam; cấp xe lăn cho những nạn nhân không tự vận động được; hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà cho các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW của một số cấp ủy còn chậm, chưa kịp thời; việc phối hợp trong giải quyết chế độ, chính sách cho nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về thảm họa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định...

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW trong thời gian tới, đòi hỏi tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ động trong tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về thảm họa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin ở cơ sở; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin trong công tác tuyên truyền, công tác xây dựng tổ chức Hội. Đồng thời, tăng cường vận động các nguồn lực trong xã hội để chung tay giúp đỡ các nạn nhân da cam có thêm điều kiện, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

Triệu Thanh