PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2020
Trong 6 tháng đầu năm 2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tăng cường, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt đã kịp thời trong chỉ đạo, thực hiện biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Do đó, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh nhưng tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt kết quả, an ninh lương thực được đảm bảo; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển ổn định; tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư được đẩy nhanh; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được chỉ đạo quyết liệt; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Các cụm, khối thi đua, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020). Công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng hơn. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc đăng ký chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, bám sát nội dung phát động thi đua của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể để tổ chức triển khai, thực hiện. Công tác kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình các phong trào thi đua ở cơ sở được tăng cường đã góp phần khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các đơn vị.  

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc triển khai thực hiện một số phong trào thi đua gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tổ chức phong trào thi đua dạy và học; việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở xã, phường, thị trấn bị ảnh hưởng...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 03 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 04 đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể; 04 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 02 tập thể, 02 cá nhân đề nghị khen thưởng nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 16 tập thể dẫn đầu khối thi đua; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 cho 82 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 16 cá nhân. Tặng Bằng khen cho 193 tập thể, 179 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, tặng Huy hiệu cho 163 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển của tỉnh Bắc Kạn./.

Thanh Thuyên