PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả hoạt động ngân hàng tháng 7/2020
Trong tháng 7/2020, bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ nhiều sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua đại dịch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với những biện pháp chỉ đạo quyết liệt trong toàn hệ thống ngân hàng, nhiều chỉ tiêu kinh doanh trong tháng 7 đã có những bước tăng trưởng tích cực trở lại. Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn ước đến ngày 31/7/2020 là 8.817 tỷ đồng, tăng 9,3% so với ngày 31/12/2019 và tăng 1,3% so với tháng trước; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 9.427 tỷ đồng, giảm 2,0% so với ngày 31/12/2019, tăng 1% so với tháng trước; ước tính nợ xấu là 65 tỷ đồng, chiếm 0,7% trong tổng dư nợ, tăng 8,3% so với cuối năm 2019 và giảm 1% so với tháng trước.

Ảnh: Giao dịch tại Chi nhánh ngân hàng VietinBank Bắc Kạn

Các chương trình tín dụng ngân hàng tiếp tục được thực hiện, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ước đạt 3.035 tỷ đồng, chiếm 41,7% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 949 tỷ đồng, chiếm 13,0%; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao 5 tỷ đồng; dư nợ tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt 2.150 tỷ đồng; dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND là 0,44 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2020, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực huy động vốn, mở rộng tín dụng, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hạn chế tín dụng đen…/.

Thu Cúc