PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả từ sự chung sức, đồng lòng của hệ thống Mặt trận các cấp
Trong nửa nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Từ đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư được tổ chức ngày càng sôi nổi, ý nghĩa
(Ảnh: Đại biểu và Nhân dân các dân tộc xã Mỹ Thanh tham gia Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại địa phương)

Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hình thức thông tin đa dạng, phong phú như phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục “Đại đoàn kết” được phát sóng hằng tháng; đăng gần 200 tin, bài trên Báo Bắc Kạn, hơn 500 tin, bài và gần 300 hình ảnh trên Trang thông tin điện tử, trang facebook, zalo của Ủy ban MTTQ tỉnh; biên tập và phát hành 25.550 cuốn bản tin công tác Mặt trận và các đoàn thể đến 100% khu dân cư trong tỉnh.

Công tác phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên có sự đổi mới, tăng cường trao đổi thông tin, củng cố tổ chức bộ máy, phát triển thêm các tổ chức thành viên, mở rộng sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào công tác của Mặt trận; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp thêm 1 tổ chức thành viên, nâng tổng số tổ chức thành viên lên 23 đơn vị.

Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư ngày càng thiết thực, hiệu quả. Hằng năm, trên 95% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đã tham dự Ngày hội, thăm hỏi động viên và trao nhiều phần quà cho các khu dân cư, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần tạo sự đoàn kết gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng xây dựng nông thôn mới tại
các xã trên địa bàn tỉnh

Nửa nhiệm kỳ qua, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận có chương trình, phong trào tham gia giúp nhau phát triển kinh tế và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từ định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới gắn với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Toàn tỉnh hiện có 311 hợp tác xã, 538 tổ hợp tác, 155 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân tham gia đóng góp được 400.934 ngày công, làm mới và sửa chữa trên 57 km đường giao thông, nạo vét và tu sửa kênh mương được trên 74 km, hiến  782.267 m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, huy động nguồn lực được trên 15,5 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ đồng thuận từ 90% trở lên. Đến nay, đã có 1 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới, 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 46 thôn nông thôn mới; công nhận 213.079 lượt hộ “Gia đình văn hóa”, 3.743 lượt “Khu dân cư văn hóa”. Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả với các phương thức, mô hình tự quản sáng tạo của hội viên, đoàn viên và Nhân dân.

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội

Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong tình hình mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Hướng dẫn bổ sung về công tác chuẩn bị, điều hành Hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri nhằm phát huy dân chủ đảm bảo nghiêm túc và thu thập được nhiều ý kiến của cử tri. Trong nửa nhiệm kỳ, MTTQ phối hợp với Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp tổ chức 264 hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, với 2.800 lượt cử tri tham dự và có gần 900 lượt ý kiến của cử tri. Các ý kiến của cử tri và Nhân dân được các cấp, ngành tiếp thu nghiêm túc, trả lời, giải trình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh đã tổ chức các bước quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại tỉnh đạt 99,81%.

Công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước có sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Từ năm 2019 đến tháng 6/2022, MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức giám sát được 194 cuộc về công tác bầu cử, chế độ chi trả cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, các Nghị quyết của HĐND tỉnh… Sau giám sát, các ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng của tỉnh nghiêm túc tiếp thu, giải quyết theo đúng quy định, quyền lợi của Nhân dân được đảm bảo, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với những thành tích đã đạt được, trong nửa nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020; hơn 300 lượt tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 146 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”./.

Thu Trang