PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề)
Sáng 9/3, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất chủ trì phiên khai mạc Kỳ họp HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự phiên họp buổi sáng có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh nhấn mạnh, các nội dung trình tại kỳ họp lần này rất quan trọng, thời gian tổ chức kỳ họp diễn ra 1,5 ngày, tài liệu phục vụ kỳ họp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã sớm gửi để các đại biểu nghiên cứu. Để các nghị quyết thông qua tại kỳ họp đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, trên cơ sở bám sát quy định của pháp luật, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn địa phương để thảo luận, xem xét, đóng góp ý kiến chất lượng, đề xuất tính khả thi, hiệu quả, khả năng thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.


Các đại biểu dự Kỳ họp

Trong phiên họp sáng nay, HĐND tỉnh đã nghe và chia tổ thảo luận 13 tờ trình, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về:

Dự thảo Nghị quyết phân bổ dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023;

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn;

Dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2023 theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ;

Dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giao phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ;

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ rã, huyện Ba Bể;

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng và san nền tạo mặt bằng thu hút đầu tư phần diện tích còn lại của Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I;

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu Dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2);

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025;

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục và số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6);

Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023; thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh thời gian giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh.


Các đại biểu thảo luận tại tổ

Buổi chiều, Kỳ họp tiếp tục thảo luận và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền./.

Thu Cúc