PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khẩn trương rà soát, thống kê số lượng trẻ em theo từng nhóm tuổi phục vụ cho công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19
Để có số liệu chính xác phục vụ cho công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê số lượng trẻ em theo từng nhóm tuổi trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ngành liên quan tại địa phương thực hiện rà soát, thống kê chính xác số liệu trẻ em theo từng nhóm tuổi; đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho từng nhóm tuổi, gửi báo cáo số liệu thống kê trẻ em theo độ tuổi và đề xuất nhu cầu vắc xin về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp trước ngày 28/9.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối tổng hợp số liệu trẻ em theo từng nhóm tuổi và đề xuất nhu cầu vắc xin gửi về Sở Y tế trước ngày 30/9 để báo cáo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và UBND tỉnh theo quy định./.

Ngọc Tú