PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khó khăn trong triển khai công tác dân số tại huyện Bạch Thông
Những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Bạch Thông đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đòi hỏi cần đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Tân Tú (Bạch Thông).

Thời gian qua, công tác truyền thông về dân số tại huyện Bạch Thông được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng xã, từng thôn bản. Hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số được tập trung triển khai như: Thực hiện cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên; triển khai Đề án Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại 3 xã; duy trì Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại xã Vi Hương và tiếp tục nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Bạch Thông cũng còn gặp không ít khó khăn. Nguồn lực đầu tư cắt giảm. Một số phương tiện tránh thai cung cấp không kịp thời, còn thiếu. Hình thức tiếp thị xã hội và xã hội hoá các phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản giá bán cao chưa phù hợp với điều kiện của người dân một số địa phương. Bên cạnh đó, người dân chưa thích ứng với hình thức mất phí đối với các phương tiện tránh thai và các loại hình dịch vụ. Thời gian qua, huyện đã triển khai các hình thức tiếp thị xã hội và xã hội hoá phương tiện tránh thai nhưng số người đăng ký nhu cầu sử dụng dịch vụ này còn ít.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của HĐND tỉnh, toàn huyện có 147 nhân viên y thôn bản kiêm cộng tác viên dân số. Đội ngũ này là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân số. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp thấp, chưa tương xứng với công việc phụ trách, do vậy nhiều người không muốn tham gia, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dân số. Ngoài ra, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, công tác tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn nên tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, còn nhiều trường hợp sinh con thứ 3 trở lên…

Trước những khó khăn trên, hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông đã chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát các chỉ tiêu, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho tuyến xã để tổ chức thực hiện nhiệm vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình… Cùng với đó là tập trung tháo gỡ những khó khăn, tồn tại để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng về bệnh tật, đảm bảo an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững./.

Ngọc Tú