PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Chiều 29/12, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đơn vị thành viên trong Khối thi đua: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Trưởng Khối năm 2020), Liên đoàn Lao động tỉnh (Phó Khối năm 2020), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2021

Trong năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng đến các cấp cơ sở kịp thời, phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên. Trong đó, tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V; thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện; xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh…, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội LHPN tỉnh bàn giao Trưởng Khối thi đua năm 2021 cho Liên đoàn Lao động tỉnh

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Khối trong năm 2021; suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh. Hội nghị đã thống nhất đề cử Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng Khối và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh làm Phó Khối thi đua năm 2021.

Hội nghị đã phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021, đồng thời kêu gọi toàn thể các đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Thu Trang