PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
Với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thời gian qua, cùng với việc quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, ngành GD&ĐT chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, Ngành đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tâm huyết, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng GD&ĐT. Các cấp có thẩm quyền đã giao cơ bản đảm bảo đủ số biên chế giáo viên cho các đơn vị. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã và đang tích cực phối hợp tuyển dụng giáo viên theo đúng thẩm quyền được giao. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp cơ bản đồng đều, đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm, nhiệm vụ giáo dục. Số cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trở lên chiếm trên 90%.

Một giờ học tại Trường Tiểu học Bằng Thành 1, huyện Pác Nặm

Xác định đội ngũ giáo viên là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng GD&ĐT, Ngành chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả các đơn vị trường học và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các đề án, kế hoạch để phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảm bảo quy định về chuẩn trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nhiệm vụ của Ngành, nhất là đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức các nội dung bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt là đội ngũ thực hiện Chương trình GDPT 2018. Chọn cử, đồng ý cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nội vụ bổ sung biên chế và tuyển dụng giáo viên, bảo đảm “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Nhờ những nỗ lực đó, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của tỉnh tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi các cấp học năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ học lực yếu, kém giảm đáng kể. Số lượng và chất lượng các giải đạt được trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt được những thành tích đáng kể. Kỳ thi cấp quốc gia năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đạt 12 giải, năm 2023 đạt 10 giải.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong những năm gần đây đều đạt trên 95%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao; năm 2023, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 98,1%. Việc tổ chức thực hiện dạy học theo Chương trình GDPT 2018 đối với các lớp theo lộ trình được thực hiện nghiêm túc, có nề nếp, phù hợp với thực tiễn địa phương; học sinh hoàn thành tốt các mục tiêu cần đạt theo quy định của Chương trình, phát huy được các phẩm chất, năng lực trong quá trình học tập.

Cùng với đó, Ngành cũng thực hiện tốt công tác huy động trẻ em, học sinh vào học các cấp học mầm non và phổ thông. Công tác giáo dục dân tộc tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Mạng lưới trường, lớp học từng bước được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tiếp tục được củng cố và nâng cao. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT vẫn còn giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Việc sắp xếp, bố trí, sử dụng và tuyển dụng đội ngũ giáo viên đối với một số môn học mới còn gặp khó khăn nhất định như khó tuyển dụng đối với môn Tin học, Tiếng Anh cấp tiểu học, môn Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THPT; đối với môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên cấp THCS chưa có sinh viên tốt nghiệp ra trường. Ngành cũng gặp khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp giáo viên dạy liên trường, liên cấp tại một số địa bàn.

Để tháo gỡ những khó khăn nêu trên và tiếp tục nâng cao chất lượng GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, thời gian tới, Ngành tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phong cách làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tiếp tục tham mưu để bố trí các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Triển khai có hiệu quả Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, GDPT giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Các trường học tận dụng, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học đã có; chú trọng thực hiện phong trào tự làm thiết bị dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học./.

Ngọc Tú