Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I có nhiều dự án được triển khai, tuy nhiên phần lớn chưa thực sự hiệu quả. Từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại, tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực kêu gọi đầu tư xây dựng giai đoạn II để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xem tiếp


Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2196/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II.

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II tại Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 với tổng vốn thực hiện là trên 390 tỷ đồng.

Xem tiếp


Ngoài 3 dự án hoạt động bước đầu có đóng góp vào ngân sách Nhà nước, Khu Công nghiệp Thanh Bình hiện có 3 dự án đang được triển khai.

Xem tiếp


Những năm qua, hoạt động chế biến gỗ của Công ty Cổ phần SAHABAK đã mang lại hiệu quả cao, đóng góp lớn cho nguồn ngân sách của tỉnh.

Xem tiếp


Là khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn, đến nay, việc xây dựng hạ tầng thiết yếu giai đoạn I tại Khu Công nghiệp Thanh Bình đã cơ bản hoàn thành.

Xem tiếp


Cùng với nhiều tiềm năng lợi thế về công nghiệp, nông lâm nghiệp, Bắc Kạn đang đã và đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại Khu Công nghiệp Thanh Bình.

Xem tiếp


Bằng việc đầu tư tương đối đồng bộ hạ tầng thiết yếu, Khu Công nghiêp Thanh Bình tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới đã và đang thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững.

Xem tiếp


Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương tiến hành lập dự án và khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Đến nay, toàn bộ các hạng mục thuộc dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp đã hoàn thành, các nhà đầu tư đang thực hiện công tác quyết toán vốn dự án.

Xem tiếp


Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn nằm trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và cho phép tỉnh Bắc Kạn thành lập Khu công nghiệp tại Văn bản số 125/TTg-CN ngày 22/01/2007 với quy mô diện tích giai đoạn I là 73,5ha.

Xem tiếp

123
Sign In