Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hơn 390 tỷ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II

(Cập nhật lúc: 22/06/2016 10:51:02 )

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II tại Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 với tổng vốn thực hiện là trên 390 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án nhằm hình thành một Khu Công nghiệp mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo ra quỹ đất với các điều kiện hạ tầng kỹ thuật phù hợp để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp; tạo môi trường thuận lợi và có bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp, phát huy lợi thế và nguồn lực của tỉnh, nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình - Giai đoạn II, tỉnh Bắc Kạn có diện tích 80,3ha với tổng mức vốn thực hiện là 390,174 tỷ đồng.

Khu Công nghiệp Thanh Bình nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của đất nước, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quy mô diện tích 153ha./.  

Hương Lan
Sign In