PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Chợ Mới
Chiều 22/3, đồng chí Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh có buổi làm việc với huyện Chợ Mới về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Chợ Mới

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Chợ Mới, tính đến ngày 18/3/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Tại Hội nghị dự kiến danh sách sơ bộ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện với số lượng 54 người; trong đó nữ 24 người (chiếm 40%), ngoài Đảng 07 người (chiếm 11,66%), dưới 40 tuổi 22 người (chiếm 36,66%); có 6 đơn vị bầu cử. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, có 259 đại biểu được bầu ở 88 đơn vị bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với những người ứng cử. Công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh trật tự, y tế, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được bảo đảm.

Tại buổi làm việc, huyện Chợ Mới đề xuất, kiến nghị Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, xây dựng phần mềm kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để việc kiểm phiếu tại các tổ bầu cử được thuận lợi; giao cấp huyện, xã đánh máy, in ấn danh sách, mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử; đề nghị UBND tỉnh kịp thời cấp bổ sung kinh phí để tổ chức thực hiện cuộc bầu cử, nhất là việc in ấn tài liệu cấp phát cho các hộ gia đình.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao việc chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện Chợ Mới. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bầu cử bám sát theo tiến độ, lộ trình, thời gian để tổ chức thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo kịp thời, rộng rãi, dân chủ. Huyện cần thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch đề ra như: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; lập và niêm yết danh sách cử tri; đảm bảo công tác ANTT trước, trong và sau bầu cử. Đặc biệt, đối với các công tác phòng, chống lũ bão, công tác y tế cần chủ động xây dựng kịch bản chi tiết trong phòng, chống lũ lụt; phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao./.

Theo Lý Dũng/backan.org.vn