PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Ngân Sơn
Chiều 23/3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Lường Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn, việc triển khai các văn bản tổ chức thực hiện công tác bầu cử đã được Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo, triển khai các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn bằng các hình thức sao lục các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về công tác bầu cử theo từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm tiến độ, theo luật định. Đến thời điểm này đã ban hành 37 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc…

Việc thực hiện các quy trình để tiến hành Hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2, thông báo phân bổ người ứng cử cho các cơ quan, đơn vị được triển khai bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương. Ngày 04/3, Ủy ban bầu cử huyện đã công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện được bầu chia theo đơn vị bầu cử gồm 10 đơn vị bầu cử, tương ứng với 10 đơn vị xã, thị trấn; số đơn vị bầu cử các xã, thị trấn là 74 đơn vị bầu cử.

Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện và hướng dẫn thực hiện các nội dung về hồ sơ ứng cử. Theo đó, tổng số hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 69 hồ sơ/70 người được phân bổ cho các đơn vị. Tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhận được là 458 hồ sơ/467 người được giới thiệu...

Tại buổi làm việc các thành viên của Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn kiến nghị với Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh về một số khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện như: Việc chênh lệch dân số thực tế so với cơ quan chức năng; việc chuẩn bị con dấu cho các điểm bầu cử; sớm chuyển các tài liệu về cuộc bầu cử để cấp phát cho các địa phương; sớm phân bổ ngân sách cho các địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lường Đức Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh biểu dương những kết quả tích cực trong công tác chuẩn bị bầu cử của huyện. Đồng chí cũng lưu ý, Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tiếp tục triển khai tốt các nội dung công việc theo đúng tiến độ bảo đảm đúng quy trình, quy định. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về ngày bầu cử, vận động đầy đủ cử tri đi bỏ phiếu. Có phương án bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, thăm nắm tư tưởng Nhân dân, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, vướng mắc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử ở cơ sở./.

Theo Văn Lạ/backan.org.vn