PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kiên trì thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non
Từ đầu năm học 2022 - 2023 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non (GDMN), đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong bối cảnh mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Thị Mai Sen, năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT tập trung thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDMN, đồng thời giao quyền chủ động cho các cơ sở GDMN chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, triển khai thực hiện Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021 - 2025". Thực hiện công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi; từng bước chuẩn bị các điều kiện thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo; quan tâm phát triển GDMN vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN ngoài công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình GDMN, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025. Đến tháng 9/2022, toàn cấp học mầm non trong toàn tỉnh có 1.027 phòng học, 1.015 nhóm lớp, bảo đảm tỷ lệ 1 phòng học/lớp; bảo đảm sĩ số trẻ em/nhóm, lớp theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các cơ sở GDMN thực hiện tốt công tác tham mưu bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo quy định. Kịp thời sắp xếp, bố trí giáo viên mầm non nhằm bảo đảm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình GDMN và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ ở trường. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định hiện hành. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản các nhà trường đã đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đáp ứng việc triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Màn đồng diễn của học sinh Trường Mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Với hệ thống cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đã được bố trí, ngành GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo các cơ sở GDMN duy trì nề nếp, tổ chức các hoạt động ngay từ đầu năm học 2022 - 2023; linh hoạt, chủ động trong xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, quản trị nhà trường, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn; tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu đầu năm học.

Ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GDMN chủ động trong việc rà soát cơ sở vật chất, trình độ và số lượng đội ngũ giáo viên để tham mưu kịp thời cho cấp có thẩm quyền đầu tư theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chuyên đề trọng tâm của cấp học giai đoạn 2021 - 2025 và năm học 2022 - 2023, đó là: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Chú trọng tập trung cải tạo môi trường vật chất và môi trường xã hội trong các cơ sở GDMN để trẻ có điều kiện phát triển và thể hiện bản thân mình. Chỉ đạo cơ sở giáo dục bám sát chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện” để thiết kế, cải tạo các góc, các khu vực, đặc biệt lưu ý đến việc cải tạo các vườn hoa, trồng thêm cây xanh để tạo không gian vui chơi bổ ích cho trẻ.

Từ năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT chia các đơn vị bậc học mầm non thành 2 khối chuyên môn, mỗi khối gồm 4 huyện, thành phố để tạo điều kiện cho các đơn vị học tập, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn. Cũng qua cách làm này đã giúp Sở GD&ĐT có thể tư vấn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục được dễ dàng hơn. Ngoài ra, Sở GD&ĐT còn thành lập 1 tổ công tác gồm 16 người là cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán có năng lực từ các huyện, thành phố để tổ chức tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh.

Một trong những yếu tố then chốt nâng cao chất lượng GDMN là đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều giáo viên mầm non còn khó khăn về đời sống. Đối với các cơ sở GDMN ngoài công lập thì đội ngũ cán bộ quản lý, chủ nhóm trẻ và giáo viên chưa thực sự yên tâm công tác vì số trẻ không ổn định, lương của giáo viên thấp, một số chưa được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và phải tự đóng bảo hiểm y tế (do trong dịp đại dịch Covid-19 các cơ sở thất thu). Tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra do một số giáo viên đã bỏ nghề, xin chấm dứt hợp đồng để tìm công việc khác đảm bảo cuộc sống.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Thị Mai Sen cho biết, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó giúp các đơn vị có cơ sở GDMN thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: Dịch vụ bán trú, dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ, dịch vụ đưa đón trẻ,… để góp phần nâng cao thu nhập cho đội ngũ giáo viên tham gia thực hiện các dịch vụ.

Đối với cơ sở GDMN ngoài công lập, Sở GD&ĐT đang tham mưu, dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về xây dựng chính sách phát triển mầm non ngoài công lập, trong đó có nội dung hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho đội ngũ giáo viên, qua đó sẽ ổn định đội ngũ, giúp đội ngũ giáo viên ngoài công lập an tâm công tác.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ về lương và các chế độ khác như phụ cấp ưu đãi, thâm niên, có chính sách riêng cho giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên dạy trẻ khuyết tật, dạy lớp ghép, giáo viên đặc thù,… Tiến hành việc triển khai chuyển chức danh nghề nghiệp và xếp lương mới cho đội ngũ giáo viên các cấp, trong đó có đội ngũ giáo viên mầm non (giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sẽ được xếp lương ở hệ số lương khởi điểm 2,1 so với trước đây là 1,86).

Đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố yêu cầu các cơ sở GDMN công lập xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định cơ cấu đội ngũ giáo viên trong đơn vị theo hạng chức danh nghề nghiệp để cấp có thẩm quyền làm căn cứ xây dựng phương án tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao mức lương đội ngũ được hưởng./.

Ngọc Tú