PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2020 tăng trưởng 3,16%
So với một năm khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu và của cả nước, kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2020 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng dương là điều rất đáng phấn khởi. Đây là kết quả sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2020 kinh tế tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tăng trưởng dương
(Ảnh: Trung tâm Thương mại Vincom tại thành phố Bắc Kạn)

Năm 2020, tình hình chung của cả nước và của tỉnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai đã tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Nhờ vậy, tổng giá trị gia tăng GRDP năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.406,5 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch, tăng 3,16% so với năm 2019. Đây là mức tăng thấp so với kế hoạch đề ra nhưng là mức tăng trưởng khá so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước (gần 3%). Các lĩnh vực đều có mức tăng trưởng dương, trong đó: Khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,28%; khu vực dịch vụ tăng 2,49%...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 5,8% so với năm 2020, trong đó: Khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,6% (công nghiệp 8,7%, xây dựng 7%); khu vực dịch vụ tăng 6,5%./.

Thu Cúc