PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kịp thời trợ giúp, thúc đẩy giảm nghèo
Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 - 2,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 3,5 - 4% trở lên. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đang triển khai đồng bộ các chính sách trợ giúp người nghèo phát triển kinh tế, sớm ổn định cuộc sống.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xã Kim Hỷ (Na Rì) có 10 thôn với 411 hộ, đa phần là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao. Là xã có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, chủ yếu là núi đá, diện tích đất canh tác không nhiều, do vậy, việc phát triển kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn. Đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 58,2%, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 12,7%.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xã đã tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất. Tính đến nay, dư nợ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã là hơn 5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ tập trung chăn nuôi trâu, bò, dê sinh sản, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó, giúp nhiều hộ vươn lên phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020, mỗi thôn được hỗ trợ 40 triệu đồng/năm và tiền nhận khoán bảo vệ rừng. Từ các khoản tiền hỗ trợ này, phần lớn các thôn trong xã đều đồng thuận hiến đất, góp thêm tiền đổ bê tông đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, một số thôn dùng để mua gà, lợn, ngô, thóc giống, phân bón, xây dựng, sửa chữa nhà họp thôn, bể chứa nước, cầu dân sinh... giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung tại các thôn khó khăn về nguồn nước, phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, xử lý tập trung chất thải rắn sinh hoạt, cải tạo và phục hồi cảnh quan nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hỷ Hoàng Văn Khải cho biết, công tác giảm nghèo của xã đã có khởi sắc nhờ địa phương biết tận dụng tốt nguồn lực đầu tư của cấp trên trong phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tinh thần chủ động vươn lên của người dân thì sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự năng động, trách nhiệm của cán bộ được giao phụ trách các thôn cũng giúp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.

Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức cho người dân phát triển kinh tế
(Điểm giao dịch tại phường Phùng Chí Kiên, Tthành phố Bắc Kạn)

Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác giảm nghèo. Đến nay, toàn tỉnh có 12.527 hộ nghèo được vay vốn, dư nợ 716.982 triệu đồng; 6.922 hộ cận nghèo vay vốn, dư nợ 425.596 triệu đồng; 1.905 hộ mới thoát nghèo vay vốn, dư nợ 124.327 triệu đồng; 5.203 hộ vay vốn giải quyết việc làm, dư nợ 279.450 triệu đồng; 768 hộ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 817 hộ vay vốn tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên; 995 hộ nghèo vay vốn hỗ trợ nhà ở. Riêng 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.750 lao động, trong đó đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 222 lao động, đào tạo nghề cho 2.275 người.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế được thực hiện đầy đủ, kịp thời như đã thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP cho 42.191 lượt học sinh nghèo, cận nghèo với số tiền 21.793 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP cho 10.706 lượt học sinh, với 7.923 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 116/NĐ-CP cho 12.108 học sinh, với 34.433 triệu đồng; hỗ trợ lương thực cho 12.129 lượt học sinh với 733.831 kg và hỗ trợ tiền ở cho 6.544 học sinh với số tiền 4.710 triệu đồng. Các chế độ chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú cũng được quan tâm thực hiện.

Toàn tỉnh đã thực hiện cấp thẻ BHYT cho 128.094 đối tượng chính sách xã hội, đảm bảo 100% đối tượng chính sách xã hội thuộc diện hưởng BHYT được cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo đến cơ sở y tế khám chữa bệnh và tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế; tổ chức khám, chữa bệnh cho 28.528 lượt người nghèo. Thực hiện được 43 vụ việc tham gia tố tụng cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở tại 32 điểm thuộc 14 xã với 1.389 người tham dự, cấp phát 2.778 tờ gấp về trợ giúp pháp lý.

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, 8 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp vận động triển khai hỗ trợ xây dựng được 62 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 3.060 triệu đồng; Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Bắc Kạn hỗ trợ 100 nhà. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện đảm bảo nhà ở đạt tiêu chuẩn quy định, góp phần cải thiện chiều thiếu hụt về nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong thời gian tới, các địa phương tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn, trong đó quan tâm các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, y tế, giáo dục, nhà ở... cho các nhóm hộ nghèo dự kiến thoát nghèo trong năm; định hướng, giúp đỡ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động sự tham gia của toàn xã hội chung tay thực hiện công tác giảm nghèo, tham gia hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo tích cực lao động sản xuất, tạo việc làm vươn lên thoát nghèo./.

Thu Trang