PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Bắc Kạn
Trong 2 ngày 22-23/6/2020, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kỳ họp đã nghe các báo cáo của UBND thành phố về: Tình hình thực hiện hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; việc giải quyết kiến nghị của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố từ kỳ họp thứ 8 đến nay; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố. Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về: Kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, hoạt động chủ yếu tháng cuối năm và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa VI; tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc với HĐND, UBND thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt tiến độ đề ra: Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường; chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch; tập trung phát triển nông - lâm theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển kinh tế tập thể; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định; lực lượng chức năng đã chủ động và làm tốt công tác nắm tình hình trước thềm tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

6 tháng cuối năm 2020, thành phố Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Cụm công nghiệp Huyền Tụng; khuyến khích, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiềm chế, dập dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm”; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, giải ngân kế hoạch vốn theo cam kết; tiếp tục giải quyết thão gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư các công trình chuyển tiếp đúng trình tự, đúng chính sách; tập trung thu ngân sách đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao…

Kỳ họp đã tập trung thảo luận về những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; nhất là về tiến độ, giải pháp thu ngân sách, tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, đánh giá hiệu quả các HTX trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo tái đàn lợn trong thời gian tới...

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Dự kiến chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2021. Việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về thực hiện các quy định của nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố; công tác bảo trì các công trình xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý. Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND về công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố; UBND xã, phường trong lĩnh vực san ủi đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Thay đổi số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban Hội đồng nhân dân và kiện toàn Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với bà Đinh Thị Hạt; bầu bà Triệu Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Bắc Kạn, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI.

Kỳ họp đã miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà: Đào Thị Thúy - Nguyên Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, Hoàng Văn Quang - Nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố, Lèng Hoàng Diệu - Nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố do đã chuyển công tác và nghỉ chế độ hưu trí; bầu bổ sung ông Phạm Văn Bảy - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố là Ủy viên UBND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Hương Dịu