PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X sẽ xem xét, thông qua 13 nghị quyết chuyên đề
Tại cuộc họp báo sáng 3/3, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X dự kiến diễn ra trong vòng 1,5 ngày (9 - 10/3/2023).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự họp báo

Tài Kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra tờ trình của các Ban HĐND tỉnh. Dự kiến, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 13 nghị quyết chuyên đề về các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, như: Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2); Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025...

Kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh cũng thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, tổ chức bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh.

Tại buổi họp báo, Phó Chánh Văn phòng Phụ tránh Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền sâu rộng về Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa X để cử tri trong tỉnh biết và theo dõi./.

Thu Cúc