PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Bạch Thông khóa XIX
Trong 2 ngày, từ 17 - 18/12/2020, huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Bạch Thông khóa XIX

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo của UBND huyện, HĐND huyện về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021; công tác chỉ đạo điều hành năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; kết quả thu, chi ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách năm 2021; kết quả hoạt động năm 2020 và dự kiến chương trình hoạt động HĐND huyện năm 2021; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả giám sát về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020... và nhiều báo cáo quan trọng khác. 

Theo báo cáo của UBND huyện, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 có 24/28 chỉ tiêu cơ bản ở các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch (KH) đề ra. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 21.055 tấn, đạt 100,2% KH, tăng 878,29 tấn so với năm 2019. Chuyển đổi diện tích trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao thực hiện được 30 ha, đạt 101,6% KH. Thực hiện được 94,7 ha lúa sản xuất hàng hóa, giá trị đạt trên 5,4 tỷ đồng. Tổng đàn vật nuôi của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch được giao. Toàn huyện trồng được 747 ha rừng, đạt 106% KH. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện (trong năm dự kiến có 05 thôn đạt chuẩn xây dựng NTM). Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm 02%. Thu ngân sách cả năm ước đạt 105% KH.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch giao; công tác chỉ đạo phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa thật sự hiệu quả; tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản còn chậm, nhất là nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực như lâm nghiệp, đất đai, cấp phép xây dựng, hành lang an toàn giao thông còn hạn chế; công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, kỷ luật kỷ cương của cán bộ ở một số cơ quan chưa thực sự nghiêm túc... 

Kỳ họp đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, gồm: Diện tích trồng lúa cả năm 2.932 ha, cây ngô 1.100 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 21.150 tấn; trồng mới 100 ha cam sành; thâm canh, cải tạo 100 ha quýt; trồng mới 400 ha rừng; phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 13 tiêu chí, có 07 thôn nông thôn mới; thu ngân sách 15 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 80%...

Cùng với thảo luận thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021, Kỳ họp đã thảo luận, thông qua các nghị quyết về: Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; bổ sung danh mục công trình xây dựng và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2021; kết quả giám sát của HĐND huyện giám sát về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và công tác thi hành án năm 2021; Nghị quyết Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Hương Dịu