PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX
Sáng 04/11/2020, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề). Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ma Từ Đông Điền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Quang cảnh Kỳ họp

Kỳ họp đã nghe các tờ trình, báo cáo và thảo luận, thông qua 06 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn cân đối ngân sách địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn cân đối ngân sách địa phương; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể và một số nghị quyết quan trọng khác.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Du khẳng định: Sau 01 buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 07 Nghị quyết, đó là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong năm tới.


Đ/c Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua, đòi hỏi các cấp, các ngành cần sâu sát trong công tác triển khai thực hiện. Đối với những dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp, giao UBND tỉnh, các cấp, các ngành, chủ đầu tư khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy trình, quy định theo pháp luật, bố trí đủ vốn, đủ nguồn lực cho các dự án đảm bảo tính khả thi. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các Nghị quyết đảm bảo chủ trương đầu tư các dự án HĐND tỉnh đã thông qua được tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành rà soát, đánh giá tình hình và kịp thời bổ sung giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra tại Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi mốt về công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và 04 Chương trình trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025…/.

Hương Dịu