PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hoá trong công chức, viên chức, công nhân lao động
Chiều 12/10, tỉnh Bắc Kạn tham dự Hội nghị trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức để ký kết Chương trình xây dựng đời sống văn hoá, tập luyện thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CC,VC,CNLĐ) giai đoạn 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Văn hóa là phạm trù rộng lớn, có vai trò rất quan trọng trong đời sống của CC,VC,CNLĐ, là tiêu chí xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là tiền đề để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Đồng chí đề nghị các đại biểu cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, xác định các nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời khẳng định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quyết tâm phối hợp khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong CC,VC,CNLĐ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã đánh giá kết quả Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2016 - 2021; thông tin về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai chương trình phối hợp 5 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CC, VC, CNLĐ giai đoạn 2021 - 2026. 

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức Công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa trong CC, VC, CNLĐ. Tuyên truyền vận động CC, VC, CNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, nâng cao tay nghề, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, phát triển các câu lạc bộ sở thích đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong CC, VC, CNLĐ. Đề xuất giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa…/.

Hương Lan