PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lấy ngày 04/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam
Ngày 01/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, theo đó, ngày 04/10 hằng năm được lấy là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trong toàn quốc, nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động thế giới hằng năm (ngày 15/7) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014; kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng, trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc; thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”./.

Minh Huyền