PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lấy ý kiến của Nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có Công văn công khai lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc thẩm quyền quản lý đối với 2 cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước:

(1) Ông Nguyễn Thanh Thuyền, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đủ tiêu chuẩn để đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (khen thưởng cống hiến).

(2) Bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đủ tiêu chuẩn để đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” (khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được).

Thời gian tiếp nhận ý kiến: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 17/1/2023.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến của Nhân dân: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ email: bantdkt@backan.gov.vn. SĐT 0209.3870.702./.

Thu Cúc