PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị khen thưởng cống hiến
Để chuẩn bị cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét khen thưởng cho các cá nhân có quá trình cống hiến trong công tác, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã dự thảo Danh sách các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh công khai danh sách lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân có đủ tiêu chuẩn để được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Thời gian lấy ý kiến trong 10 ngày làm việc kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến của nhân dân: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ email: bantdkt@backan.gov.vn.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx./.

Hương Lan