Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

STTTên văn bảnGửi ý kiến
1Lấy ý kiến đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020Nhấp vào đây
2Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kh...Nhấp vào đây
3Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức cấp xã có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi h...Nhấp vào đây
4Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng NhìNhấp vào đây
5Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đế...Nhấp vào đây
6Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyệnNhấp vào đây
7Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ban hà...Nhấp vào đây
8Dự thảo Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
9Dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung...Nhấp vào đây
10Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh gi...Nhấp vào đây
11Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
12Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
13Dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
14Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
15Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm...Nhấp vào đây
16Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, ...Nhấp vào đây
17Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung về cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu Quốc giaNhấp vào đây
18Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lậpNhấp vào đây
19Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
20Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh...Nhấp vào đây
21Dự thảo Quyết định bãi bỏ quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiệnNhấp vào đây
22Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu ch...Nhấp vào đây
23Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết...Nhấp vào đây
24Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm ...Nhấp vào đây
25Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hànhNhấp vào đây
26Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặ...Nhấp vào đây
27Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên n...Nhấp vào đây
28Dự thảo Quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệpNhấp vào đây
29Lấy ý kiến của nhân dân đối với tập thể và các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2019Nhấp vào đây
30Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ báo cáo thống kê tư pháp ban hành kèm theo quyết định số 10/2017/qđ-ubnd ngày 0...Nhấp vào đây
31Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra,...Nhấp vào đây
32Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghi ̣xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu túNhấp vào đây
33Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trê...Nhấp vào đây
34Dự thảo Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II của Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
35Dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnhNhấp vào đây
36Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Nhấp vào đây
37Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
38Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng BaNhấp vào đây
39Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.Nhấp vào đây
40Dự thảo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính (đvhc) cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh bắc kạn Nhấp vào đây
41Dự thảo đề án Sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu chưa đạt chuẩn; ghép cụm dân cư và thay đổi tên tổ dân phố giai đoạn 2019-2020 tỉnh bắc...Nhấp vào đây
42Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh ...Nhấp vào đây
43Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
44Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnhNhấp vào đây
45Dự thảo Quyết định quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ ...Nhấp vào đây
46Dự thảo Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành ti...Nhấp vào đây
47Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công ThươngNhấp vào đây
48Dự thảo Đề án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025Nhấp vào đây
49Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động Đài Truyền thanh cấp xãNhấp vào đây
50Phương án tổng thể Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn dưới 50% cả 02 tiêu chí dân số và diện tích trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
51Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (...Nhấp vào đây
52Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Quy chế quản lý, bảo vệ...Nhấp vào đây
53Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
54Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
55Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa b...Nhấp vào đây
56Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc...Nhấp vào đây
57Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnhNhấp vào đây
58Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
59Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụn...Nhấp vào đây
60Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh ...Nhấp vào đây
61Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nhấp vào đây
62Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
63Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạ...Nhấp vào đây
64Dự thảo NQ Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nh...Nhấp vào đây
65Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hànhNhấp vào đây
66Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68...Nhấp vào đây
67Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác...Nhấp vào đây
68Dự thảo Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020Nhấp vào đây
69Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Nhấp vào đây
70Dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hànhNhấp vào đây
71Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghi ̣tặng thưởng Huân chương Lao độngNhấp vào đây
72Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp trên ...Nhấp vào đây
73Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình ...Nhấp vào đây
74Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônNhấp vào đây
75Dự thảo Nghị quyết quy đinh mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
76Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
77Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệpNhấp vào đây
78Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất…Nhấp vào đây
79Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnhNhấp vào đây
80Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
81Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnhNhấp vào đây
82Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnhNhấp vào đây
83Dự thảo Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 -2020Nhấp vào đây
84Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng BHYT quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủNhấp vào đây
85Dự thảo Nghi quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
86Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thí điểm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách học nghề nội trúNhấp vào đây
87Dự thảo Quyết định về việc ban hành khung giá dịch vụ sử dụng thuyền, đò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.Nhấp vào đây
88Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hà...Nhấp vào đây
89Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệpNhấp vào đây
90Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cống hiến năm 2018Nhấp vào đây
91Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Nhấp vào đây
92Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
93Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
94Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắ...Nhấp vào đây
95Dự thảo Nghị quyết Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với xã, phường, thị trấn; mức khoán quỹ phụ cấp đối với ...Nhấp vào đây
96Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý đoàn nước ngoài đến l...Nhấp vào đây
97Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2019Nhấp vào đây
98Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh ...Nhấp vào đây
99Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn...Nhấp vào đây
100Đề nghị góp ý Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó T...Nhấp vào đây
101Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnhNhấp vào đây
102Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về công nhận và một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng n...Nhấp vào đây
103Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định bàn hành Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chínhNhấp vào đây
104Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng h...Nhấp vào đây
105Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018Nhấp vào đây
106Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
107Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về kế hoạch năm 2019Nhấp vào đây
108Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
109Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND ...Nhấp vào đây
110Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi đối với kinh phí đảm bảo trật tư an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
111Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định Sửa đổi một số điều của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ba...Nhấp vào đây
112Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Nông n...Nhấp vào đây
113Đề nghị góp ý Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh phân cấp quản lý nhà nước về an ...Nhấp vào đây
114Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa...Nhấp vào đây
115Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
116Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây d...Nhấp vào đây
117Đề nghị góp ý cho Dự thảo Quyết định Quy định lập và quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNhấp vào đây
118Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và...Nhấp vào đây
Sign In