PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 32 từ 01/08/2022 đến 07/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:00Đi công tác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh14:30Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên họp tháng 8 (mở rộng) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội trường tầng 1 HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)