PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 32 từ 01/08/2022 đến 07/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh00:00Đi công tác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)