PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 46 từ 11/11/2024 đến 17/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Đi công tác tại huyện Pác Nặm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)