PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 38 từ 12/09/2022 đến 18/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19Hội trường tầng 1 HĐND - UBND tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:00Làm việc tại cơ quanVăn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)