PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 47 từ 13/11/2023 đến 19/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 Thôn Khuổi Làng, xã An Thắng, huyện Pác Nặm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Họp Hội đồng xem xét nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Phòng họp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh10:30Họp các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 Phòng họp số 2, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)