PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 12 từ 13/03/2023 đến 19/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Làm việc tại cơ quan
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh14:00Họp xét thi đua khen thưởng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)