PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 38 từ 12/09/2022 đến 18/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy07:00Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Rì năm 2022Huyện Na Rì

(Lịch thay đổi được tô đỏ)