PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 47 từ 13/11/2023 đến 19/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:00Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri chuyên đề Hội trường lớn của tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)