PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 12 từ 13/03/2023 đến 19/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Đi công tác tại huyện Ngân Sơn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Họp Hội đồng xét cử đi học Cao cấp lý luận chính trịPhòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy
Thường trực Tỉnh ủy14:00Đi công tác tại tỉnh Cao Bằng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)