PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 47 từ 13/11/2023 đến 19/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Báo Bắc Kạn Hội trường tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy14:00Đón, tiếp Đoàn công tác của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)