PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 21 từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Đi công tác tại huyện Chợ Đồn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Dự và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU đánh giá công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)