PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 25 từ 13/06/2022 đến 19/06/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:00Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tại PH số 1, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)