PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 30 từ 22/07/2024 đến 28/07/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh17:00Họp Ban Chỉ đạo các dự án giao thông trọng điểm Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Đi công tác

(Lịch thay đổi được tô đỏ)