PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 47 từ 13/11/2023 đến 19/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Tham gia cùng Đoàn công tác của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân Thôn Bản Cuôn 1+2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)