PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 30 từ 18/07/2022 đến 24/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Chủ trì Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026Hội trường lớn của tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:00Đi công tác

(Lịch thay đổi được tô đỏ)