PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 39 từ 18/09/2023 đến 24/09/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy07:30Làm việc tại cơ quan

(Lịch thay đổi được tô đỏ)