PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 48 từ 20/11/2023 đến 26/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Tiếp xúc cử tri tại Huyện Chợ Mới (8h); tại Thành phố Bắc Kạn (14h)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Làm việc tại cơ quanVăn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)