PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 48 từ 20/11/2023 đến 26/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Tiếp xúc cử tri tại Huyện Bạch Thông (8h); tại Huyện Chợ Đồn (14h)
Thường trực Tỉnh ủy06:00Dự, chỉ đạo Diễn tập Khu vực phòng thủ Huyện Chợ Mới

(Lịch thay đổi được tô đỏ)