PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 48 từ 20/11/2023 đến 26/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Dự Hội nghị của Đảng ủy Quân khu I tại Thái NguyênThái Nguyên
Thường trực Tỉnh ủy06:00Dự, chỉ đạo Diễn tập Khu vực phòng thủ Huyện Chợ Mới

(Lịch thay đổi được tô đỏ)