PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 44 từ 26/10/2020 đến 01/11/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy09:00Dự đánh giá sơ bộ kết quả phối hợp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Kạn.Trụ sở Tỉnh ủy
Thường trực Tỉnh ủy13:00Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn và dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XIIHuyện Bạch Thông và Hội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)